Prevádzkovateľ:

FootBallGolf s.r.o.
Medveďovej 13
851 04 Bratislava
Slovensko

IČO: 52352536
DIČ: 2121019538
IČ DPH:

Tel: +421 911 40 14 14
E-mail: info@footballgolf.sk
Web: www.footballgolf.sk

Bankové spojenie


SLSP
IBAN: SK20 0900 0000 0051 5819 3378
SWIFT: GIBASKBX