Kategória:

Meno hráča Štát OUT IN Skóre Par
1. Natália Čermáková
737436456
45
754244566
43 88 16
2. Jaroslav Šnajdar
544448678
50
654392445
42 92 20
3. David Gondek
657456447
48
656573755
49 97 25
4. Richard Krištofič
945456448
49
7743554116
52 101 29
5. Alena Čermáková
658446547
49
686593656
54 103 31
6. Zuzana Kristofičová
966456656
53
6545764311
51 104 32
7. Lenka Šnajdarová
5455312547
50
966794438
56 106 34
8. Kristina Roziak
876449658
57
9735126768
63 120 48
9. Adrian Roziak
7710876566
62
78612664711
67 129 57
10. Jarko Šnajdar
1066439659
58
89812127936
74 132 60