Registrovaní hráči:

- Meno Pohlavie Vek Štát Klub
1. Peter Čapla M 46 Slovakia
2. David Čapla M 13 Slovakia
3. Barbora Cigláňová F 29 Slovakia
4. Vladimir Frčo M 50 Slovakia
5. Igor Haluzický M 42 Slovakia
6. Raphael Hartung M 10 Austria
7. Marcel Hartung M 34 Austria
8. Dominik Hartung M 27 Austria
9. Jakub Kincses M 29 Slovakia
10. Peter Klačo M 41 Slovakia
11. Oliver Klačo M 13 Slovakia
12. Hana Klačová F 44 Slovakia
13. Michal Lisický M 41 Slovakia
14. Damián Lisický M 13 Slovakia
15. Jarko Šnajdar M 13 Slovakia
16. Ferko Somorovský M 16 Slovakia
17. Dušan Vangel M 36 Slovakia