+ ROK 2019


Názov Začiatok Organizátor Stav súťaže Poznámka Typ hry

+ ROK 2018


Názov Začiatok Organizátor Stav súťaže Poznámka Typ hry
Slovenská FootGolfová Tour 2018 2018-03-24 Jaroslav Šnajdar ukončený Slovenská FootGolfová Tour 2018 footgolf
Slovenský FootGolfový Pohár 2018 2018-03-18 Jaroslav Šnajdar ukončený Slovenský FootGolfový Pohár 2018 footgolf
Slovak FootGolf Cup 2018 - Foreign 2018-03-18 Jaroslav Šnajdar ukončený Slovenský FootGolfový Pohár 2018 - Zahraniční hráči footgolf
Slovak FootGolf Tour 2018 - Foreign 2018-03-24 Jaroslav Šnajdar ukončený Slovenská FootGolfová Tour 2018 - Zahraniční hráči footgolf
Šurany Tour 2018 2018-06-17 Jaroslav Šnajdar ukončený Šurany Tour 2018 footgolf

+ ROK 2017


Názov Začiatok Organizátor Stav súťaže Poznámka Typ hry
Slovenská Footgolfová Tour 2017 2017-03-19 Jaroslav Šnajdar ukončený Slovenská Footgolfová Tour 2017 footgolf
Slovenský FootGolfový Pohár 2017 2017-03-26 Jaroslav Šnajdar ukončený Slovenský FootGolfový Pohár 2017 footgolf