+ ROK 2024


Názov Začiatok Organizátor Stav súťaže Poznámka Typ hry
Slovenská FootBallGolfová Liga 2024 - dvojice 24.03.2024 00:00 FootBallGolf Park prebieha Hlavná FootBallGolfová sezóna 2024 - dvojice FootBallGolf
Nationale Soccergolf Tour Österreich 20.04.2024 00:00 Soccergolf Austria prebieha FootBallGolf
Slovenská FootBallGolfová Liga 2024 24.03.2024 00:00 FootBallGolf Park prebieha Hlavná FootBallGolfová sezóna 2024 FootBallGolf
Zimný FootBallGolf 23/24 28.10.2023 00:00 FootBallGolf Park ukončený Zimná FootBallGolfová sezóna 2023/2024 FootBallGolf

+ ROK 2023


Názov Začiatok Organizátor Stav súťaže Poznámka Typ hry
FootBallGolf Winter Tour 22/23 01.01.2023 00:00 FootBallGolf Park ukončený Zimná FootBallGolfová sezóna 22/23 FootBallGolf
FootBallGolf Tour 2023 23.04.2023 00:00 FootBallGolf Park ukončený FootBallGolfová sezóna 2023 FootBallGolf
Zimný FootBallGolf 23/24 28.10.2023 00:00 FootBallGolf Park ukončený Zimná FootBallGolfová sezóna 2023/2024 FootBallGolf

+ ROK 2022


Názov Začiatok Organizátor Stav súťaže Poznámka Typ hry
Slovenská FootBallGolfová Liga 2022 26.06.2022 00:00 FootBallGolf Park ukončený Slovenská FootBallGolfová Liga 2022 FootBallGolf

+ ROK 2020


Názov Začiatok Organizátor Stav súťaže Poznámka Typ hry
Slovenská FootBallGolfová Liga 2020 14.06.2020 00:00 FootBallGolf Park ukončený Slovenská FootBallGolfová Liga 2020 FootBallGolf

+ ROK 2019


Názov Začiatok Organizátor Stav súťaže Poznámka Typ hry
SFGA Tour 2019 PRO 07.04.2019 00:00 FootBallGolf Park ukončený Slovenská FootGolfová Tour 2019 PRO-hráči FootGolf
SFGA Tour 2019 AM 07.04.2019 00:00 FootBallGolf Park ukončený Slovenská FootGolfová Tour 2019 AM-hráči FootGolf
SFGA Tour 2019 INTERNATIONAL 07.04.2019 00:00 FootBallGolf Park ukončený Slovenská FootGolfová Tour 2019 INTERNATIONAL-hráči FootGolf
SFGA Cup 2019 PRO 21.04.2019 00:00 FootBallGolf Park ukončený Slovenský FootGolfový Pohár 2019 PRO-hráči FootGolf
SFGA Cup 2019 AM 21.04.2019 00:00 FootBallGolf Park ukončený Slovenský FootGolfový Pohár 2019 AM-HRÁČI FootGolf
SFGA Cup 2019 INTERNATIONAL 21.04.2019 00:00 FootBallGolf Park ukončený Slovenský FootGolfový Pohár 2019 INTERNATIONAL-HRÁČI FootGolf
Winter Series 2019 27.10.2019 00:00 FootBallGolf Park ukončený FootBallGolf Winter Series 2019 FootBallGolf

+ ROK 2018


Názov Začiatok Organizátor Stav súťaže Poznámka Typ hry
Slovenská FootGolfová Tour 2018 24.03.2018 00:00 FootBallGolf Park ukončený Slovenská FootGolfová Tour 2018 FootGolf
Slovenský FootGolfový Pohár 2018 18.03.2018 00:00 FootBallGolf Park ukončený Slovenský FootGolfový Pohár 2018 FootGolf
Slovak FootGolf Cup 2018 - Foreign 18.03.2018 00:00 FootBallGolf Park ukončený Slovenský FootGolfový Pohár 2018 - Zahraniční hráči FootGolf
Slovak FootGolf Tour 2018 - Foreign 24.03.2018 00:00 FootBallGolf Park ukončený Slovenská FootGolfová Tour 2018 - Zahraniční hráči FootGolf
Šurany Tour 2018 17.06.2018 00:00 FootBallGolf Park ukončený Šurany Tour 2018 FootGolf

+ ROK 2017


Názov Začiatok Organizátor Stav súťaže Poznámka Typ hry
Slovenská Footgolfová Tour 2017 19.03.2017 00:00 FootBallGolf Park ukončený Slovenská Footgolfová Tour 2017 FootGolf
Slovenský FootGolfový Pohár 2017 26.03.2017 00:00 FootBallGolf Park ukončený Slovenský FootGolfový Pohár 2017 FootGolf

+ ROK 1970


Názov Začiatok Organizátor Stav súťaže Poznámka Typ hry