+ ROK 2023


Názov Začiatok Organizátor Stav súťaže Poznámka Typ hry
FootBallGolf Winter Tour 22/23 2023-01-01 FootBallGolf Park ukončený Zimná FootBallGolfová sezóna 22/23 footballgolf
FootBallGolf Tour 2023 2023-04-23 FootBallGolf Park prebieha FootBallGolfová sezóna 2023 footballgolf

+ ROK 2022


Názov Začiatok Organizátor Stav súťaže Poznámka Typ hry
Slovenská FootBallGolfová Liga 2022 2022-06-26 FootBallGolf Park ukončený Slovenská FootBallGolfová Liga 2022 footballgolf

+ ROK 2021


Názov Začiatok Organizátor Stav súťaže Poznámka Typ hry

+ ROK 2020


Názov Začiatok Organizátor Stav súťaže Poznámka Typ hry
Slovenská FootBallGolfová Liga 2020 2020-06-14 FootBallGolf Park ukončený Slovenská FootBallGolfová Liga 2020 footballgolf

+ ROK 2019


Názov Začiatok Organizátor Stav súťaže Poznámka Typ hry
SFGA Tour 2019 PRO 2019-04-07 Slovenská Footgolfová Asociácia ukončený Slovenská FootGolfová Tour 2019 PRO-hráči footgolf
SFGA Tour 2019 AM 2019-04-07 Slovenská Footgolfová Asociácia ukončený Slovenská FootGolfová Tour 2019 AM-hráči footgolf
SFGA Tour 2019 INTERNATIONAL 2019-04-07 Slovenská Footgolfová Asociácia ukončený Slovenská FootGolfová Tour 2019 INTERNATIONAL-hráči footgolf
SFGA Cup 2019 PRO 2019-04-21 Slovenská Footgolfová Asociácia ukončený Slovenský FootGolfový Pohár 2019 PRO-hráči footgolf
SFGA Cup 2019 AM 2019-04-21 Slovenská Footgolfová Asociácia ukončený Slovenský FootGolfový Pohár 2019 AM-HRÁČI footgolf
SFGA Cup 2019 INTERNATIONAL 2019-04-21 Slovenská Footgolfová Asociácia ukončený Slovenský FootGolfový Pohár 2019 INTERNATIONAL-HRÁČI footgolf
Winter Series 2019 2019-10-27 FootBallGolf Park ukončený FootBallGolf Winter Series 2019 footballgolf

+ ROK 2018


Názov Začiatok Organizátor Stav súťaže Poznámka Typ hry
Slovenská FootGolfová Tour 2018 2018-03-24 Jaroslav Šnajdar ukončený Slovenská FootGolfová Tour 2018 footgolf
Slovenský FootGolfový Pohár 2018 2018-03-18 Jaroslav Šnajdar ukončený Slovenský FootGolfový Pohár 2018 footgolf
Slovak FootGolf Cup 2018 - Foreign 2018-03-18 Jaroslav Šnajdar ukončený Slovenský FootGolfový Pohár 2018 - Zahraniční hráči footgolf
Slovak FootGolf Tour 2018 - Foreign 2018-03-24 Jaroslav Šnajdar ukončený Slovenská FootGolfová Tour 2018 - Zahraniční hráči footgolf
Šurany Tour 2018 2018-06-17 Jaroslav Šnajdar ukončený Šurany Tour 2018 footgolf

+ ROK 2017


Názov Začiatok Organizátor Stav súťaže Poznámka Typ hry
Slovenská Footgolfová Tour 2017 2017-03-19 Jaroslav Šnajdar ukončený Slovenská Footgolfová Tour 2017 footgolf
Slovenský FootGolfový Pohár 2017 2017-03-26 Jaroslav Šnajdar ukončený Slovenský FootGolfový Pohár 2017 footgolf